2 beyazıt 360

2 Beyazıt, 2 Bayezid, 2. Beyazıt Dönemi, 2. Bayezıt Kimdir?

Bursa-da Şirin hatun türbesinde yattığına göre onun kızı olması muhtemeldir. İstanbulda Beşir Ağa medresesi yanında bir mektep yaptırmıştır. II.Beyazıt, son zamanlarında ülke yönetimini vezirlere bırakmıştı. Kendini dine ve tasavvuf fikirlere vermişti. Beyazıt ve devlet adamları şehzade Ahmet’i padişah yapmak isteyince, I. Selim Rumeli’de kuvvet hazırladı ve isyan etti. Yüzyılda Osmanlı donanması Karadeniz ve Akdeniz’de söz sahibi haline gelmiştir. Aynı tarihlerde Venedikliler denizcilik alanında zayıflamış, ancak Akdeniz’in batısında İspanya ve Portekiz iki güçlü denizci devlet olarak ortaya çıkmıştır. Bunların yanında Çağatay lehçesi ve Uygur alfabesini de öğrendi.Böylece bir padişah olmak için gereken bir çok özelliğe sahip olmuştu.

Cem Sultan, Bursa’da adına hutbe okuttuktan sonra Bayezid’e bir mektup göndererek eski Türk geleneklerince Osmanlı topraklarını paylaşmayı teklif etti. Bayezid, bu teklifi redderek Cem Sultan’ın üzerine yürüdü. Bursa yakınlarında yapılan ilk muharebede Cem Sultan’nın kuvvetleri Osmanlı ordusunu yendi. Ancak daha sonra Yenişehir Savaşı’nda Cem Sultan yenilerek Konya’da Karaman Valisi’ne sığınmak istedi. Bir süre burada kaldıktan sonra Karaman Valisi Kasım Bey, Cem Sultan’nı ikna ederek Adana üzerinden Mısır’a gönderdi. Türbe düzgün kesme köfeki taşından imal olup sekizgen planlıdır.

Bu olaydan çıkar sağlamak isteyen Papa VIII. Innocentius’un, Cem Sultan’a, Hristiyan olması hâlinde onu Osmanlı Devleti’nin başına geçirebileceğini teklif ettiği söylenir. Savaşı her ne kadar Yavuz kaybettiyse de mücadele sırasındaki cesareti, askeri kabiliyeti ve kararlılığı yeniçeri askerlerini büyüledi. Bu durum yeniçerilerin ve Osmanlı devlet adamlarının Yavuz taraftarı bir siyaset izlemelerini sağladı, bu yoğun destek karşısında II. Bayezid çaresiz tahtı oğlu Yavuz’a bırakmak zorunda kaldı. Bayezid’in gevşek davranması Trabzon’da Vali olan Şehzede Selim’i rahatsız ediyordu.

Endülüs Müslümanları, Osmanlı Devleti’nden yardım istedi. Osmanlı bu yardım isteğine; Cem olayından dolayı gereği gibi cevap veremedi. Karadeniz’in batı kıyılarında Osmanlı hakimiyeti kuruldu. 1483’de Fatih zamanında Osmanlı egemenliği tanıyan Hersek kesin olarak Osmanlı Devleti’ne bağlandı. Web sitemizde size en iyi deneyimi sunabilmemiz için çerezleri kullanıyoruz. Bu siteyi kullanmaya devam ederseniz, bunu kabul ettiğinizi varsayarız. Ancak kendisinden habersiz hareket edildiğini duyan II. Bayezid oğluna kızarak alınan tüm toprakları İran’a iade etti. Şah İsmail Otlukbeli Savaşı sonrasında zayıflayan Akkoyunlu Devleti’ni yıkmış kendisine ait İran Safevi Devleti’ni kurmuştu. Yy.’da Akdeniz’in en güçlü donanması Venediklere aitti. Bu yüzden Akdeniz’deki önemli bazı adalar ve kaleler Venediklerin elinde bulunuyordu.

Dil bağlantıları, başlığın karşısında sayfanın en yukarısında yer alıyor. Bu üründen en fazla 10 adet sipariş verilebilir. 10 adedin üzerindeki siparişleri Trendyol iptal etme hakkını saklı tutar. Belirlenen bu limit kurumsal siparişlerde geçerli olmayıp, kurumsal siparişler için farklı limitler belirlenebilmektedir. “IoT (Nesnelerin İnterneti) Uygulamalarında Kişisel Veri Güvenliği ve Mahremiyetin …

Murat’ın baş cariyelerinden Gülçiçek Hatundur. Yıldırım Beyazıt 1360 yılında doğmuş ve lala eğitimini Kütahya da almıştır. 1512 yılının ilk günlerinde Kızılbaşlar Amasya, Tokat bölgesinde tekrar ayaklandılar. Şehzade Ahmed’in orayı bırakması bölgede büyük bir boşluk oluşturmuştu. Bu olay üzerine 6 Mart günü İstanbul’da Kapıkulu Ocakları isyan çıkardı.

KOMMEND I12 Pro 2.nesil Airpods Iphone Android Uyumlu Beyaz Bluetooth Kulaklık 1. Kalite

Ağabeylerinden Ahmed Amasya’da, Korkut Manisa’da, küçük kardeşi Şehzade Şehinşah ise Konya’daydı. Bu durumda tahta en uzak şehirde olan kendisiydi. Bir defa tahta oturan şehzadeyi oradan atmak neredeyse imkânsızdı. II. Bayezid’in hayatta kalan oğullarından Şehzade Korkut dışındakilerin hepsinin şehzadeleri vardı; yani hepsi kendisinden sonra tahta geçebilecek erkek çocuklara sahiptiler. Yalnız Şehzade Korkut’un pek çok kızı olmasına rağmen erkek çocuğu yoktu. Şahkulu isyanının büyümesi üzerine Vezir-i azam Hadım Ali Paşa isyanı bastırmakla görevlendirildi. Karaman Beylerbeyi Haydar Paşa’yı öldürdükten sonra kuzeye ilerleyen Şahkulu, Altıntaş mevkiinde Şehzade Ahmed ile Hadım Ali Paşa’nın kuvvetlerince kuşatıldı. Bu sırada Şehzade Ahmed ile yeniçeriler arasında yaşanan anlaşmazlıktan faydalanan Şahkulu kuşatmadan kurtulmayı başardı. Bu çarpışmada Şahkulu öldürülürken, Hadım Ali Paşa’da aldığı yaralar sebebiyle bir süre sonra öldü.

İtalya’dan geri çekilme[değiştir | kaynağı değiştir]

Şehzadeliğinden beri etrafına ünlü bilginleri toplamış ve kendisini yetiştirmeye çalışmıştı. Aynı zamanda şair olan ve şiirlerinde Adlî mahlasını kullanan Bayezid’in çoğunluğunu gazellerin meydana getirdiği küçük hacimli divanı basılmıştır (İstanbul 1308). Orta derecede bir şair olan padişah hat sanatında oldukça yetenekliydi. Uygur yazısını okumayı öğrendiği ve çok az İtalyanca bildiği yolunda da kayıtlar vardır. Ancak babası ölçüsünde hoşgörülü ve açık fikirli değildi. Bellini’nin yaptığı tabloların saraydan çıkartılıp satılması, Tokatlı Molla Lutfi’nin inançsızlıkla suçlanarak idamı bu dönemde olmuştur. Bayezid döneminin dikkati çeken özelliklerinden biri de Rusya ve Endülüs ile ilk defa münasebet kurulmasıdır. Kırım Hanı Mengli Giray’ın aracılığı ile yapılan ön görüşmelerden sonra Çar III. Ivan 31 Ağustos 1492’de Bayezid’e bir mektup yazarak Azak ve Kefe paşalarının Rus tüccarlarına zorluk çıkarmalarından yakınmıştı.

Bu depremlerin ardından İstanbul’un yeniden imar edilmesi çalışmaları başlamıştır. Beyazıt’ın çabalarıyla İstanbul kısa sürede Mimar Hayreddin nezaretinde inşa edilmiştir. Kristof Kolomb, seyahat planını 1484’te Portekiz kralına sundu ama gerekli desteği bulamayınca aynı yıl II. Bayezid’e bir papaz eşliğinde başvurdu. Bu isteği Osmanlı kayıtlarına “II. Bayezid’den sultanın adına yeni ülkeler keşfedebilmek için emrine gemiler vermesi istedi.” şeklinde geçti. Sultan, Kolomb’u ciddiye almadı ve talebini reddetti. Piri Reis bu haritadaki bilgilerden yola çıkarak 1513’de kendi Dünya haritasını çizdi. Şehzade Korkut 29 Mayıs’ta Sultan Kansu tarafından Kahire’de muhteşem bir şekilde karşılandı. Bu arada devlet adamları bu olayın aynen Cem Sultan’ın hikâyesine benzediğinden kuşkulanmışlardı. Fakat Şehzadenin tek hedefi babasının ve Hadım Ali Paşa’nın gözünü korkutmaktı. Tüm çabalarına rağmen ataması yapılmadı ve Antalya’da kaldı.

{

Tarih Dersleri Yıllık Planları 2022 /2023

|}

Bu Boğdan seferinde Kili ve Akkirman (4 Ağustos) kaleleri alınarak Stefan yıllık vergiye bağlandı ve Kırım’a karadan ulaşım sağlandı. Kaybettiği yerleri geri almaya çalışan Stefan ise bunu başaramayacağını anlayınca 1501’de Osmanlılar’la yeni bir barış imzaladı. Boğdan seferi sırasında Kırım kuvvetleri Besarabya bölgesini ele geçirdiklerinden Polonya ile doğrudan temasa gelinmişti. Karşılıklı akınlar yüzünden dostça başlamayan Osmanlı-Polonya münasebetleri Macar Kralı II. Ulaszlo’nın ara buluculuğu ile iyiye dönüştü. Fâtih öldüğünde kapıcılardan Keklik Mustafa Bayezid’e gönderilirken Cem’e de haber yollanmıştı. Ancak Cem’e giden ulağın yolu kesilmiş, İstanbul’da baş gösteren karışıklıklarda Karamânî Mehmed Paşa öldürülmüş ve yeniçeriler sokaklarda Bayezid lehine nümayişe başlamışlardı. İshak Paşa bir an önce gelmesi için Bayezid’e dâvetnâmeler gönderirken onun İstanbul’da bulunan oğlu Korkut’u babasına vekâleten tahta oturtmuştu. Fâtih Sultan Mehmed’in 3 Mayıs 1481’de ölümü, Bayezid ile Karaman sancak beyi olan kardeşi Cem’i tahta geçme konusunda karşı karşıya getirdi. 1511 Temmuz’unda Şehzade Selim Vidin’den Edirne’ye geldi. Bu şehri işgal ettikten sonra Çorlu’ya geldi. Birkaç dakikalık vuruşmadan sonra Şehzade mağlup oldu.


Posted

in

by

Tags:

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *