Category: bahis sitesi

  • 2 beyazıt 247

    Sultan 2 Beyazıt Hayatı Sonunda, 1503’te Boğdan’la birlikte Eflak’ın ve Ragusa’nın her iki tarafa da vergi ödemesini kabul eden ve karşılıklı ticaret serbestliğini tanıyan bir antlaşmaya varılabildi. II. Beyazıt 1447 yılında şuan ki Yunanistan’ın Dimetoka şehrinde doğmuştur. Bu bölge tarihte Osmanlı imparatorluğuna bağlı olan bir yerdi. Beyazıt, Fatih Sultan Mehmet’in oğullarından biri idi. İstanbul’un fethi…

  • 2 beyazıt 360

    2 Beyazıt, 2 Bayezid, 2. Beyazıt Dönemi, 2. Bayezıt Kimdir? Bursa-da Şirin hatun türbesinde yattığına göre onun kızı olması muhtemeldir. İstanbulda Beşir Ağa medresesi yanında bir mektep yaptırmıştır. II.Beyazıt, son zamanlarında ülke yönetimini vezirlere bırakmıştı. Kendini dine ve tasavvuf fikirlere vermişti. Beyazıt ve devlet adamları şehzade Ahmet’i padişah yapmak isteyince, I. Selim Rumeli’de kuvvet hazırladı…